Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Cách dùng hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA trong Excel mới nhất.

Trong Excel, bạn thường thấy các hàm COUNT, COUNTA, COUNTIF hoặc COUNTBLANK, đây là các hàm có thể được sử dụng để đếm dữ liệu hoặc bất kỳ nhóm đối tượng nào trong bảng tính. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA, COUNTBLANK để đếm các dữ liệu này.

Tóm tắt các hàm đếm COUNT trong Excel

Tính đến thời điểm hiện tại trong Excel có 5 hàm đếm khác nhau và hãy quan tâm đến một công cụ khác như:

 • COUNT: Hàm đếm ô chứa số
 • COUNTIF: Hàm đếm ô theo điều kiện
 • COUNTIFS: Hàm đếm ô theo nhiều điều kiện khác nhau
 • COUNTA: hàm đếm các ô không trống
 • COUNTBLANK: Chức năng đếm các ô trống

Hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel là một hàm cơ bản giúp bạn đếm các ô có chứa số trong đó.

Công thức: = COUNT (Phạm vi)

Trong đó: Phạm vi vùng dữ liệu cần đếm.

Hàm đếm COUNTIF / COUNTIFS trong Excel

Đây là hai hàm đếm ở cấp độ cao hơn giúp bạn đếm các ô có điều kiện. Vậy sử dụng chúng như thế nào, chúng ta cùng theo dõi nhé.

Hàm đếm 1 điều kiện COUNTIF

Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm các ô trong trang tính đáp ứng các điều kiện trong phạm vi dữ liệu đã chọn.

Công thức hàm: = COUNTIF (Phạm vi, Tiêu chí)

Trong đó:

 • Phạm vi: vùng dữ liệu được tính
 • Criteria: điều kiện rằng các ô đáp ứng đếm

Ví dụ, như bài viết sau, bạn có một bảng tính với danh sách các sản phẩm có sẵn. Và tôi cần đếm xem có bao nhiêu sản phẩm trong kho có hơn 150 sản phẩm. Để tìm nó, hãy sử dụng hàm COUNTIF, trong ô bắt buộc có công thức sau:

= COUNTIF (C2: C11, ”> 150 ″)

Sử dụng Countif. hàm số
Sử dụng Countif. hàm số

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIF:

 • Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện trong các điều kiện được đặt trong dấu ngoặc kép (“)
 • Để có thể sử dụng? hoặc * trong điều kiện, vui lòng thêm dấu ~ vào trước nó
 • Hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.

Đếm 2 hoặc nhiều điều kiện với COUNTIFS. Hàm số

Hàm COUNTIFS là một phần mở rộng của hàm COUNTIF. Hàm đóng vai trò đếm các ô phù hợp với 2 điều kiện trở lên.

Công thức được sử dụng: = COUNTIFS (phạm vi1, tiêu chí1, phạm vi2, tiêu chí2, …)

Trong đó:

 • Range1, Criteria1,…: là số ô cần đếm và điều kiện đếm đầu tiên
 • Range2, Criteria2,…: là số ô cần đếm và điều kiện đếm thứ hai

Ví dụ sử dụng hàm COUNTIFS:

Bạn cần liệt kê mặt hàng tồn kho đầu tiên trong tổng số 150 sản phẩm. Vui lòng nhập công thức sau: = COUNTIF (C2: C11, ”> 150 ″, D2: D11,” 1 ″)

Và kết quả trả về như sau:

sử dụng countifs. hàm số
Sử dụng Countifs. hàm số

Xem thêm các thủ thuật trong Excel:

Hàm đếm các ô không trống COUNTA

Hàm COUNTA được sử dụng để đếm các ô không trống (nghĩa là các ô chứa giá trị số hoặc chữ và số) trong một phạm vi dữ liệu nhất định.

= COUNTA (Giá trị 1, Giá trị 2,…)

trong đó Value1 và Value2,…: là các ô được đếm.

Ví dụ về cách sử dụng: Tôi cần đếm xem bạn đã gửi bao nhiêu trong bảng tính sau

Vui lòng nhập công thức vào ô kết quả: = COUNTA (C2: C15)

Sử dụng CountA. hàm số
Sử dụng CountA. hàm số

Hàm đếm ô trống COUNTBLANK

Ngược lại với hàm COUNTA, hàm COUNTBLANK là hàm đếm các ô trống không có số và chữ cái trong vùng chọn.

Bạn chỉ cần sử dụng công thức: COUNTBLANK (Phạm vi)

Trong đó Phạm vi là khu vực được tính

Ví dụ: Tôi cần đếm số người trong danh sách sau đây chưa nộp bài tập. Để thực hiện việc này, hãy thực thi công thức sau: = COUNTBLANK (C2: C15)

Sử dụng số lượng trống. hàm số
Sử dụng số lượng trống. hàm số

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNT trong Excel

Các hàm đếm trên Excel trên có giúp bạn nhiều trong việc thống kê không? Nhưng xin đừng ngần ngại khi sử dụng trang lang, hãy đọc những lưu ý sau để sử dụng một cách chính xác:

 • Hàm COUNTIF không phân biệt chữ hoa chữ thường trong phần điều kiện
 • Khi sử dụng hàm COUNTIFS, ký tự đại diện là dấu chấm hỏi (?) Và a. dấu hiệu
trong phần tiêu chí (phần điều kiện)
Cách sử dụng các hàm COUNT, COUNTIF, COUNTA trong Excel mới nhất. 6
 • Sử dụng dấu hoa thị và dấu chấm hỏi trong countif

Khi đếm giá trị văn bản, hãy đảm bảo dữ liệu không chứa khoảng trắng trước và sau giá trị Trên đây là hướng dẫn từ Ezlasso.com

Cách sử dụng hàm đếm trong Excel các hàm này bao gồm: COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn trong việc sử dụng hàm đếm số liệu.