Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Cách lấy dữ liệu từ Sheet này sang sheet khác theo điều kiện

Khi làm việc với Excel, đôi khi bạn cần lọc dữ liệu trong Sheet này sang sheet khác để có thể báo cáo dữ liệu. Nếu bạn vẫn chưa biết cách lấy dữ liệu, hãy tham khảo cách lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác theo các điều kiện khác nhau trong bài viết sau.

Tôi đây ezlasso.com sẽ được chia sẻ để bạn có thể lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác ngay lập tức.

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo các điều kiện bằng Bộ lọc nâng cao

Ví dụ triển khai

Ví dụ, bạn có một bảng dữ liệu trong trang tính 1 như sau:

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Bạn muốn lấy dữ liệu từ Sheet 1 sang sheet 2 theo điều kiện A1: B2 Sheet 2. Nghĩa là vùng A1 và B2 sẽ được chuyển sang sheet 2.

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Cách nhập bộ lọc nâng cao

Bước 1 Trong trang tính 2, chọn Dữ liệu trên thanh công cụ-> Nâng cao

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Bước 2: Bây giờ một cửa sổ Bộ lọc nâng cao sẽ xuất hiện. Trong phần Hành động, vui lòng sao chép sang vị trí khác bao gồm các phần sau:

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện
 • Phạm vi danh sách: phạm vi dữ liệu bạn cần lọc (khu vực bảng dữ liệu)
 • Phạm vi tiêu chí: Phạm vi điều kiện của bộ lọc (điều kiện bộ lọc)
 • Sao chép vào: Vị trí trong Trang tính 2 nơi đặt kết quả sau khi lấy dữ liệu từ trang tính 1
 • Chỉ các bản ghi duy nhất: chỉ nhận các mức giá không trùng lặp để xuất hiện một lần

Thực thi ví dụ trong bảng Bộ lọc nâng cao

Nội dung trong bản sao của bạn như sau trong ví dụ này:

Phạm vi danh sách: Vui lòng nhấp vào biểu tượng bên phải và chọn Trang tính 1.

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Sau đó, quét vùng bảng từ A1: D8

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Bây giờ hãy nhấn lại vào Biểu tượng để thoát khỏi phạm vi

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Tiêu chuẩn: Vui lòng chọn biểu tượng bên cạnh, sau đó chọn vùng điều kiện trên Sheet 2. Và chọn lại 1 lần nữa để thoát sau khi chọn xong. Kết quả bạn sẽ nhận được như sau

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Sao chép vào: Vui lòng chọn biểu tượng bên cạnh và chọn vị trí ô cần xuất và chọn lại để thoát

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Sau đó chọn Ok để có thể thực hiện công cụ Lọc nâng cao

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Kết quả bạn sẽ nhận được như sau

Lưu ý sử dụng Bộ lọc nâng cao

Vùng có điều kiện trong Bộ lọc nâng cao yêu cầu bạn tuân theo nguyên tắc bao gồm tên tiêu đề của các trường dữ liệu liên quan đến nội dung điều kiện của trường đó.

Mối quan hệ phụ thuộc: Điều này có nghĩa là tất cả các mối quan hệ đều thỏa mãn điều kiện.

Mỗi điều kiện sẽ kèm theo một tiêu đề nhất định nếu trong cùng một cột, cột tiêu đề được lặp lại

Làm thế nào để thiết lập: Các điều kiện được đặt tên trong 1 hàng

Mối quan hệ cộng điều kiện: hình thức hoặc chỉ trong 1 điều kiện là thỏa mãn điều kiện

Mỗi điều kiện sẽ kèm theo tiêu đề, nếu ở cùng cột thì đặt ở dòng dưới cột đó.

Làm thế nào để thiết lập: Các điều kiện so le không liên tiếp.

Xem thêm các thủ thuật Excel:

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện bằng cách sử dụng hàm Vlookup

Giả sử tôi có cấu trúc bảng dữ liệu sau nằm trong trang tính 1:

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Trong Trang tính 2, tôi có dữ liệu sau. Và yêu cầu cần tìm các trường thông tin khác trong hàng A2 đã cho.

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Ở đây tôi sử dụng cú pháp Vlookup là: = VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong cú pháp VLOOKUP:

 • Lookup_value: là giá trị tìm kiếm, tham số bắt buộc.
 • Table_array: vùng dữ liệu bạn muốn tìm kiếm, lưu ý giá trị tra cứu phải luôn ở cột đầu tiên
 • Col_index_num: số cột chứa giá trị trả về, cột đầu tiên được tính là 1 tiếp theo là 2 hoặc 3 đến n tùy theo bảng.
 • Range_lookup: loại tìm kiếm, Đúng / hoặc Sai thường tôi sử dụng Sai

Bây giờ tôi sẽ làm theo công thức sau:

Trong ô B2: is = VLOOKUP (A2, Sheet1! $ A $ 1: $ E $ 9.2, Fasle)

Công thức này sẽ bao gồm:

 • Mục A2 là lookup_value.
 • Mục Sheet1! $ A $ 1: $ E $ 9 là bảng dữ liệu bạn muốn tìm kiếm trong Sheet1.
 • Mục 2 là cột trả về (tên sinh viên).
 • Mục sai là loại tìm kiếm

Và tôi có kết quả tương đương sau

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Với các ô còn lại bạn cũng thực hiện tương tự, lưu ý thay giá trị 2 ở phần Col_index_num thành 3 4 5 ở các ô tương tự tiếp theo để có kết quả như sau.

Cách lấy dữ liệu từ trang tính này sang trang tính khác theo điều kiện

Vậy là bạn có thể lấy dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác tùy theo điều kiện bằng 2 công cụ là Advanced Filter và hàm VLOOKUP bên mình. Chúc may mắn