Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Cách tăng kích thước ảnh mà không bị vỡ

Việc tăng kích thước luôn là một trong những vấn đề lớn của nhiều bạn để thiết kế không bị bể. Tuy nhiên hiện nay đã có website hỗ trợ bạn tăng dung lượng ảnh mà ảnh không còn bị vỡ nữa.

Với công nghệ AI hiện nay, trang web pichance đã giúp bạn phóng to dung lượng ảnh lên 4 mà chất lượng ảnh không đổi. Để tăng kích thước hình ảnh với trang web này, vui lòng iTea.vn Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang web để tăng dung lượng ảnh

Vui lòng truy cập trang web: Pic.Hance theo đường dẫn: https://pichance.com

Tiếp theo, chọn Start và đã bắt đầu sử dụng trang web

Truy cập trang web
Truy cập trang web

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn Hoặc tạo một tài khoản mới

Sau đó, nhấp vào ĐĂNG NHẬP để đăng nhập vào tài khoản trang web của bạn nếu bạn đã có tài khoản.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
Chọn tài khoản đăng nhập
Chọn tài khoản đăng nhập

Sau đó, bạn sẽ nhận được 3 tùy chọn để tạo tài khoản của trang web bằng Google hoặc Twitter hoặc tài khoản hiện có

đăng nhập vào tài khoản của bạn
đăng nhập vào tài khoản của bạn

Nếu không, hãy nhấp vào Đăng ký sau đó vui lòng điền vào tất cả các yêu cầu thông minh và nhấp vào Đăng ký.

Tạo tài khoản mới
Tạo tài khoản mới

Lưu ý: Chỉ có thể sử dụng 5 hình ảnh chuyển đổi cho mỗi tài khoản. Nếu muốn chuyển đổi nhiều hơn, bạn có thể thay đổi nhiều tài khoản

Bước 3: Chọn hình ảnh để tăng kích thước

Sau khi đăng nhập thành công, bấm Chọn Hình ảnh để tải hình ảnh lên.

Tải lên hình ảnh
Tải lên hình ảnh

Nhưng bạn cần chú ý đến các quy tắc của trang web này:

  • Dung lượng tối đa của anh ấy là 1,5MB
  • Kích thước hình ảnh: 1200 × 1200
  • Định dạng ảnh: png, jpg.

Sau khi bạn chọn hình ảnh để chuyển đổi và nhấp vào Mở

Chọn hình ảnh để phóng to
Chọn hình ảnh để phóng to

Bước 4: Start quá trình thay đổi kích thước hình ảnh

Sau khi bạn đã tải hình ảnh lên, hãy nhấp vào Nâng cao hình ảnh để bắt đầu phóng to hình ảnh.

Quá trình phóng to hình ảnh bắt đầu
Quá trình phóng to hình ảnh bắt đầu

Chờ một chút để quá trình chuyển đổi bắt đầu. Sau đó bạn sẽ nhận được một cửa sổ yêu cầu lưu ảnh, hãy chọn vị trí để lưu.

Chờ hình ảnh phóng to
Chờ hình ảnh phóng to

Nếu bạn muốn thay đổi kích thước khác

Start phóng to bằng một hình ảnh khác
Start phóng to bằng một hình ảnh khác

Vui lòng kiểm tra kết quả sau khi lưu.

Kết quả hình ảnh sau khi phóng to
Kết quả hình ảnh sau khi phóng to

Chúc may mắn