Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Chặn và chuyển hướng website thông qua file hosts

Thông thường bạn muốn chặn các trang web nhất định hoặc chuyển hướng chúng. Vì những lý do mà File trang web này không phù hợp với người dùng máy tính. Vì vậy hôm nay ez lasso sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập và chuyển hướng websiet thông qua file hosts trên máy tính.

Để bật File hosts và hiểu thêm về File hosts, bạn có thể xem trong bài viết: Máy chủ File là gì? Cách mở và chỉnh sửa File Máy chủ trên Windows

Hướng dẫn chặn trang web thông qua File hosts

Sau khi bạn mở file hosts trong bài viết mình đã có đường dẫn ở trên. Sau đó, thêm trang web bị chặn theo công thức sau:

Công thức: Tên miền trang web 127.0.0.1

Ví dụ về việc xóa trang web thông qua File máy chủ:

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com
Chặn trang web thông qua File máy chủ lưu trữ
Chặn trang web thông qua File máy chủ lưu trữ

Chặn trên facebook.com: 127.0.0.1 facebook.com

Chăn trên google.com: 127.0.0.1 google.com

Lưu ý rằng đối với mỗi miền, bạn phải đặt một dòng ở cuối File máy chủ.

Sau khi thêm, vui lòng lưu File máy chủ. Và thử truy cập vào trang web sẽ nhận được thông báo sau.

Chuyển hướng trang web thông qua File máy chủ lưu trữ

Ngoài việc sử dụng các liên kết rút gọn để chuyển hướng hoặc chuyển đổi theo phương thức 302, chuyển hướng trang web thông qua File hosts. Để chuyển hướng trang web bạn cần xác định địa chỉ IP của trang web cần chuyển hướng?

Tìm kiếm địa chỉ IP cho trang web:

Để kiểm tra địa chỉ IP cho trang web của bạn, bạn cần đi tới hộp thoại CMD bằng cách tìm kiếm CMD trong menu thống kê

Nhập CMD bằng hộp thoại Run
Nhập CMD bằng hộp thoại Run

Sau đó tìm địa chỉ ip bằng công thức ping tên miền. Và nhấn Enter

Kiểm tra địa chỉ ip của miền
Kiểm tra địa chỉ ip của miền

Sau đó, bạn sẽ nhận được chuỗi địa chỉ IP sau:

IP miền
IP miền

Sau khi xác định địa chỉ ip của trang web cần thay đổi. Tiếp theo, mở File hosts, sau đó nhập trang web theo công thức sau:

Công thức: Địa chỉ IP bạn cần thay đổi thành + miền truy cập

Ví dụ, nếu tôi muốn truy cập trang web google.com bằng cách nhập gg.com, bạn sẽ điền vào cuối File hosts như sau:

Chuyển hướng quyền truy cập miền
Chuyển hướng truy cập miền

104.18.52.204 gg.com

Sau khi điền và lưu xong, bạn truy cập ngay vào trang web gg.com và sẽ được chuyển đến google.com. Xin lưu ý rằng chỉ trên máy tính được thiết lập

Chúc may mắn