Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Công dụng bất ngờ lên lịch của nhóm hàm thời gian

Một trong những chức năng bị lãng quên từ lâu để kiểm tra ngày tháng. Nhưng ít người biết đến công dụng tuyệt vời của chúng. Với các chức năng này, bạn có thể kết hợp với một số chức năng của chuỗi để tạo ra một kế hoạch làm việc theo thời gian hợp lý cho bạn hoặc nhóm của bạn.

Chức năng của thời gian trong ngày

Chức năng Thời gian đặt thời gian

Time là một trong những chức năng giúp bạn trả về giá trị thời gian theo thứ tự giờ, phút, giây.

Cú pháp: = Thời gian (Giờ, Phút, Giây)

Với các thông số là thời gian trong ngày:

 • Giờ: giờ (0 => 23)
 • Phút: phút (0 => 59)
 • Giây: giây (0 => 59)
thời gian chức năng
Ví dụ: chức năng thời gian

Chức năng Hour, Minute, Second để đặt thời gian

Giờ, phút, giây là chức năng cài đặt thời gian. Đối với chức năng này tương tự như chức năng thời gian. Nhưng hàm Giờ, phút, giây chỉ trả về giá trị giờ hoặc phút giây. Khi điền bạn cần điền toàn bộ thời gian ít nhất là giờ và phút.

Cú pháp:

 • = Giờ (“giờ”)
 • = Phút (“Serial_num”)
 • = Thứ hai (“serial_num”)

Trong đó:

 • Giờ: giờ (0 => 23)
 • Phút: phút (0 => 59)
 • Giây: giây (0 => 59)
chức năng giờ phút giây
Lần lượt một ví dụ về chức năng Giờ Phút Giây

Bây giờ chức năng thời gian hiện tại

Chức năng này có thể cho bạn biết thời gian hiện tại:

Cú pháp: = Bây giờ ()

chức năng bây giờ
Hiện nay . ví dụ chức năng

Chức năng ngày tháng năm

Một trong những hàm có khả năng giúp người dùng tính toán. Thêm 1 ngày hoặc giảm 1 ngày không quan trọng với chức năng này

Hàm Date xác định ngày tổng thể

Đối với hàm date sẽ trả về một chuỗi loại cụ thể theo thứ tự ngày tháng năm

Cú pháp: = DATE (năm, tháng, ngày)

Trong đó:

 • Năm: năm bạn có 4 số. Nếu quy tắc là 2 số, kết quả sẽ trả về xx00
 • Tháng: tháng (1 => 12)
 • Ngày: ngày (1 => 31)

Trong các trường hợp cộng và trừ ngày nhập. Bạn cộng trừ thêm 1 đơn vị để cộng trừ trong ngày.

ngày . hàm số
Ví dụ: ngày tháng. hàm số

Chức năng ngày, tháng, năm cơ bản

Ba chức năng này đều có thể được tính toán. Lần lượt có nghĩa là ngày tháng năm. Nếu bạn thêm hoặc bớt một đơn vị, nó sẽ trừ trực tiếp vào ngày của hàm đó

Cú pháp:

 • = Ngày (series_num)
 • = Tháng (series_num)
 • = Năm (loạt_num)
chức năng ngày tháng năm
Ví dụ về ngày, tháng, năm. chức năng tương ứng

Hôm nay chức năng ngày hiện tại

Với bộ chức năng này, bạn sẽ nhận được ngày hiện tại trong tuần.

Cú pháp: = Hôm nay ()

hoạt động ngày hôm nay
Chức năng ví dụ ngày hôm nay

Trên đây là các hàm thời gian giúp bạn tạo một lịch trình, hoặc một công việc. Bạn có thể áp dụng các chức năng với nhau. Bạn có thể xem thêm về những nhóm các hàm trích xuất trình tự

Xem File Demo: