Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2023 [có đáp án]

Ngày 04/06/2023, sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán. Itea.vn tổng hợp và cập nhật đề thi đến cho mọi người tham khảo, cùng theo dõi dưới đây nhé!

Đề thi lớp 10 môn Toán

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2023

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2023

Đáp án đề thi môn Toán

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần 1 Trắc nghiệm

Mã 101

Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 B
2 C 12 B
3 A 13 A
4 D 14 C
5 A 15 C
6 C 16 C
7 B 17 B
8 A 18 C
9 D 19 B
10 A 20 D

Mã 103

Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 D
2 D 12 A
3 C 13 C
4 A 14 D
5 C 15 B
6 D 16 B
7 D 17 B
8 A 18 B
9 B 19 C
10 A 20 A

Phần 2: Tự luận

Câu 1:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 tỉnh Bắc Giang

Câu 2:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 tỉnh Bắc Giang

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 tỉnh Bắc Giang

Câu 4:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 tỉnh Bắc Giang Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 tỉnh Bắc Giang

Câu 5:

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 tỉnh Bắc Giang

>>Xem đề thi lớp 10 khác của tỉnh Bắc Giang 2023:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Bắc Giang 2023 [có đáp án]

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Giang 2023 [có đáp án]

Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Recent News