Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Font chữ Auther Typaface việt hoá – sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển

Loại

Font chữ Auther được Việt hóa vừa gợi cảm từ hiện đại vừa mang nét cổ điển từ monoline, đây là font chữ kết hợp giữa cổ điển và hiện đại bạn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau.

Sử dụng font chữ Auther đã được Việt hóa

Với font Auter typeface có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như:

  • Tạo một biểu tượng tượng trưng
  • Thiệp cưới, giấy tiêu đề, bìa sách
  • Áp phích, nhãn, thẻ

Font được hỗ trợ bởi nhiều tính năng từ các phần mềm như Photoshop, Indesign, CorelDraw, các phiên bản Office khác nhau.

Demo Font Auther kiểu chữ Việt Hóa

Font Auther Typaface Việt hóa
Font Auther Typaface Việt hóa
Font Auther Typaface Việt hóa
Font Auther Typaface Việt hóa
Font Auther Typaface Việt hóa
Font Auther Typaface Việt hóa
Font Auther Typaface Việt hóa

  • Biên giới Taluhla – trang trí khung văn bản của bạn với các khung đa phong cách
  • Cách cài đặt Phông chữ cho Windows XP, 7, 8, 8.1, 10. các hệ điều hành