Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Font chữ Baliho Spcrit Việt hoá – Sự vui nhộn, đa dạng mục đích thiết kế

Phông chữ Baliho Sprit là một phông chữ trơn. Bạn có thể sử dụng phông chữ này cho nhiều mục đích khác nhau với các thuộc tính phông chữ vui nhộn và đa dạng. Phông chữ có ít hơn 150 ký tự và bạn có thể thiết kế tùy ý.

Sử dụng Font tiếng Việt Baliho Sprit

Bạn có thể sử dụng Baliho Sprit cho các mục đích sau:

  • Mẫu bảng hiệu, áp phích
  • Nhận diện thương hiệu, quảng cáo
  • vân vân…

Phông chữ phù hợp với nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac, Linux, v.v.

Với font Blaliho Script đã được Việt hóa, sử dụng được trên nhiều phần mềm như Illustrator, Indesgin, Photoshop, v.v.

Demo Font Baliho Sprit Việt hóa

Font Baliho Sprit Việt hóa
Font Baliho Sprit Việt hóa
Font Baliho Sprit Việt hóa