Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Font chữ Sanelma Việt Hoá

Loại

Font Sanelma Việt hóa là kiểu cọ lấy cảm hứng từ font Hot Rod và các ký hiệu hội họa. Sanelma là một phông chữ rất linh hoạt: Nó bao gồm hai kiểu khác nhau là swash end, swash caps, small caps, rất nhiều tùy chọn thay thế ký tự và gạch chân. Sanelma có độ bóng và mịn và có cảm giác rất hữu cơ. Bạn có rất nhiều tùy chọn để tùy chỉnh nó và điều đó làm cho nó trở nên hoàn hảo cho các biểu trưng và biểu ngữ khác nhau.

Demon Font Sanelma

Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa
Font Sanelma Việt Hóa

  • Font Latinotype – Queulat Uni Việt hóa – Kết hợp hài hòa
  • Cách cài đặt phông chữ