Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Hàm sumifs. Cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel.

Hàm Sumifs trong Excel là một trong những hàm cơ bản được sử dụng rất nhiều trong bảng Excel. Hàm Sumifs trong excel dựa trên các điều kiện đặc biệt, đây là phần mở rộng của hàm SUM. Làm thế nào để sử dụng chức năng này? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu hàm sumifs trong excel nhé

Hàm Sumifs trong Excel

Như đã giới thiệu ở trên, hàm sumifs trong excel giúp bạn tính tổng các ô phù hợp với điều kiện có sẵn. Hàm này bạn có thể kết hợp một đến nhiều điều kiện khác nhau để có thể tính tổng.

Cú pháp sử dụng hàm sumifs có dạng: = SUMIFS (sum_range, criteria_range1, tiêu chí1, tiêu chí_phạm vi2, tiêu chí2,…).

Trong đó:

 • sum_range Các ô để tính tổng các giá trị tổng. Các định dạng khác với định dạng số sẽ bị bỏ qua. Đây là một tham số bắt buộc.
 • criteria_range1: Tiếp theo là phạm vi được điều kiện kiểm tra. Còn được gọi là hộp kiểm điều kiện của phiên bản. Phần này là bắt buộc.
 • Tiêu chí 1: Đây là điều kiện áp dụng cho khu vực được kiểm tra. Điều kiện bạn vừa đặt ở trên có thể là một số hoặc một biểu thức bất kỳ, hoặc một phép chiếu phụ nào đó để có thể tính tổng. Đây cũng là một giá trị bắt buộc.
 • Tương tự, các tiêu chí sau criteria_range2, criteria2 đều giống nhau. Có thể và có thể không.

xem thêm

Lưu ý, khi sử dụng hàm sumif:

Đối với từng ô trong phạm vi, phạm vi sum_range sẽ được tính tổng khi tất cả các điều kiện tương ứng được chỉ định cho ô đó là đúng.

Các ô trong sum_range chứa TRUE được coi là 1 và các ô chứa FALSE được coi là 0.

Mỗi phạm vi tiêu chí phải có cùng kích thước lựa chọn như sum_range và cả hai phạm vi tiêu chí và sum_range phải có cùng số hàng và cùng số cột.

Điều kiện có thể sử dụng ký tự dấu chấm hỏi (?) Thay vì ký tự và dấu hoa thị

thay vì chuỗi. Nếu điều kiện là dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị, bạn phải nhập ~ ở phía trước và giá trị điều kiện là văn bản được bao gồm trong “”.

Ví dụ sử dụng Sumifs. hàm số

hàm sumifs. Cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. 2

Ví dụ 1:

Tính tổng số sản phẩm bán được của công nhân viên Hoài có đơn giá nhỏ hơn 400.000 đồng.

Trong ô nhập kết quả, chúng ta nhập công thức = SUMIFS (D2: D7, C2: C7,

hàm sumifs. Cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. 3

 • Trong đó
 • D2: D7 là tổng diện tích của các hạng mục.
 • C2: C7 là phạm vi giá trị của điều kiện tên nhân viên.
 • “Hoài” là điều kiện để tên nhân viên đếm số hàng trong vùng C2: C7.
 • E2: E7 là các điều kiện của dự án.

“400.000” là điều kiện để bao gồm các mục trong phạm vi E2: E7.

Kết quả là tổng số mục như hình dưới đây.

hàm sumifs. Cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. 4

Ví dụ 2:

Đếm tổng số mặt hàng đã bán của nhân viên Nga của đơn hàng <5.

In the input box, we enter the formula =SUMIFS(D2:D7, C2:C7,

hàm sumifs. Cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. 5

As a result, Russian employees sold 550 items with order number < 5.

hàm sumifs. Cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. 6

Ví dụ 3:

Đếm tổng số sản phẩm mà nhân viên Nga đã bán, không bao gồm khăn quàng cổ.

In the input cell, we enter the formula =SUMIFS(D2:D7, C2:C7, “Russia”, B2:B7, “<> Scarves”). Where <> is used to exclude an object in the data range as a condition.” class=”wp-image-85078″ title=”Hàm Sumifs trong Excel “src =” https://allimages.sgp1.digitaloceanspaces.com/iteavn/2022/07/1659117467_586_Ham-sumifs-Cach-su-dung-ham-tinh-tong-nhieu-dieu.jpg”><noscript><img loading=

hàm sumifs. Cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. 7

Kết quả cho ra tổng số sản phẩm như hình bên dưới.

hàm sumifs. Cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. số 8 Trên đây là một số ví dụ về cách sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng các giá trị của nhiều điều kiện kết hợp. Chúng ta phải sắp xếp các khu vực và điều kiện hợp lý để Excel có thể nhận ra công thức hàm để tính toán. Chúc các bạn thành công cùng nhauEzlasso.com

!