Itea.vn Download Phần Mềm - Tài Liệu Học Full - Miễn Phí - Không Quảng Cáo

Phá pass winrar hiệu quả mà đơn giản

Winrar là một trong những phần mềm giải nén giúp giảm dung lượng rất nhiều. Nhưng do vấn đề bảo mật, winrar đã thêm mật khẩu do người dùng xác định. Và vô tình bị quen hoặc không dùng chung mật khẩu mà bạn không mở được. Thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phá mật khẩu winrar một cách hiệu quả và đơn giản. Cũng như cách giải nén các tập tin mà không cần mật khẩu.

Quên mật khẩu winrar
Quên mật khẩu winrar

Trên thực tế, việc quên mật khẩu là điều khá phổ biến ở nhiều người. Cũng rất khó để một File hoặc một thư mục tạm thời được xếp chồng lên nhau winrar. Nếu quên bạn có thể thử các cách bẻ winrar dưới đây ez lasso Hãy tổng hợp lại

Phương pháp 1: Sử dụng các trang web trực tuyến để bẻ Key mật khẩu winrar

Đây là một trong những cách giúp bạn phá pass winrar bằng cách khôi phục mật khẩu từ mã hóa trong kho lưu trữ RAR.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang web https://www.lostmypass.com/file-types/rar/

Truy cập trang web bẻ Key mật khẩu winrar
Truy cập trang web bẻ Key mật khẩu winrar

Tiếp theo, giải capcha và nhấp vào Drop file để tải lên hoặc nhấp vào đây.

Chọn vị trí để tải File lên
Chọn vị trí để tải File lên

Tiếp theo bạn sẽ nhận được một cửa sổ File tin đang mở, bây giờ hãy vào File winrar mà bạn cần để phá mật khẩu.

Chọn File bạn muốn hủy
Chọn File bạn muốn hủy

Tiếp theo, bạn đợi một lúc, tùy vào độ khó của pass mà trang web sẽ đưa ra mật khẩu chính xác cho bạn.

Quá trình phá mật khẩu trên trang web
Quá trình phá mật khẩu trên trang web

Sau đó bạn sẽ nhận được kết quả là mật khẩu của file winrar, lúc này bạn hãy giải nén và nhập mật khẩu này vào. Hoặc bạn có thể sao chép mã nhanh chóng bằng cách sử dụng biểu tượng sao chép của trang web

Kết quả bẻ Key mật khẩu Winrar trên web
Kết quả bẻ Key mật khẩu Winrar trên web

Lưu ý: Trong một số trường hợp về mật khẩu mà trang web này yêu cầu bạn phải mua.

Phương pháp 2: Sử dụng CMD / Notepad để phá mật khẩu winrar

Nếu File của bạn quá lớn và không thể chờ tải lên trang web như cách 1, đây là cách phá mật khẩu winrar hoàn toàn thành công với 2 công cụ notepad (hoặc notepad ++)

Đầu tiên, hãy chuyển đến thư mục lưu File rar mà không cần mật khẩu. Sau đó, tạo File văn bản bằng cách nhấp chuột phải vào phần trống của thư mục, chọn mới và chọn Tài liệu văn bản

Tạo một File văn bản mới
Tạo một File văn bản mới

Tiếp theo, mở File bằng notepad và sau đó sao chép toàn bộ mã vào File.

REM ============================================================
REM errorcode401.blogspot.in
@echo off
title Rar Password Unlocker
mode con: cols=47 lines=20
copy “C:Program FilesWinRARUnrar.exe”
SET PSWD=0
SET DEST=%TEMP%%RANDOM%
MD %DEST%
:RAR
cls
echo ———————————————-
echo          GET DETAIL
echo ———————————————-
echo.
SET/P “NAME=Enter File Name : ”
IF “%NAME%”==”” goto NERROR
goto GPATH
:NERROR
echo ———————————————-
echo           ERROR
echo ———————————————-
echo Sorry you can’t leave it blank.
pause
goto RAR
:GPATH
SET/P “PATH=Enter Full Path : ”
IF “%PATH%”==”” goto PERROR
goto NEXT
:PERROR
echo ———————————————-
echo           ERROR
echo ———————————————-
echo Sorry you can’t leave it blank.
pause
goto RAR
:NEXT
IF EXIST “%PATH%%NAME%” GOTO START
goto PATH
:PATH
cls
echo ———————————————-
echo           ERROR
echo ———————————————-
echo Opppss File is not Found..
pause
goto RAR
:START
SET /A PSWD=%PSWD%+1
echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
UNRAR E -INUL -P%PSWD% “%PATH%%NAME%” “%DEST%”
IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH
GOTO START
:FINISH
RD %DEST% /Q /S
Del “Unrar.exe”
cls
echo ———————————————-
echo           UNLCKED
echo ———————————————-
echo.
echo PASSWORD FOUND!
echo FILE = %NAME%
echo CRACKED PASSWORD = %PSWD%
pause>NUL
exit
REM ============================================================

Sau đó chọn File => chọn Save as.

Lưu File txt mới
Lưu File txt mới

Sau đó, bạn sẽ có một cửa sổ để lưu File, bây giờ hãy chọn mục save as type as all files và đặt tên File bằng phần mở rộng .bat thay vì .txt.

Lưu File với phần mở rộng
Lưu File với phần mở rộng

Tiếp theo, bạn có thể chạy File bat mà bạn vừa lưu. Bạn sẽ nhận được một cửa sổ CMD, bây giờ hãy nhập tên File và đường dẫn thư mục đến File

Nhập tên File và vị trí File
Nhập tên File và vị trí File

Sau đó hệ thống sẽ tự động tìm file winrar và mở Key

Cách 3: Sử dụng phần mềm PassFab để phá mật khẩu winrar

Nếu bạn không muốn mất quá nhiều thời gian để tạo tập tin hay tải lên mạng, hãy sử dụng phần mềm Passfab để phá mật khẩu winrar.

Tải xuống Passfab:

Tài xế Siêu cấp

Hướng dẫn cài đặt PassFab. phần mềm

Sau khi tải về, bạn cần cài đặt phần mềm này: Vui lòng chạy File cài đặt. Và bạn nhận được cửa sổ cài đặt phần mềm như sau. Vui lòng chọn ngôn ngữ của phần mềm, chọn tiếng Anh và chọn OK

Chọn passfab. ngôn ngữ cài đặt
Chọn passfab. ngôn ngữ cài đặt

Sau đó chọn Tôi chấp nhận thỏa thuận rồi bấm tiếp theo

Đồng ý với các điều khoản cài đặt phần mềm
Đồng ý với các điều khoản cài đặt phần mềm

Tiếp theo là chọn thư mục cài đặt phần mềm nếu bạn muốn thay đổi, hãy chọn Browse… nếu không bạn sẽ nhận được đường dẫn mặc định: C: Program Files (x86) PassFab cho RAR. Sau khi chọn xong, vui lòng bấm Next để tiếp tục

Đặt thư mục cài đặt phần mềm passfab
Đặt thư mục cài đặt phần mềm passfab

Tiếp theo chương trình sẽ tự động cài đặt. Tốc độ cực nhanh chỉ mất từ ​​10s đến 30s các bạn nhé.

Tự động cài đặt Passfab. phần mềm
Tự động cài đặt Passfab. phần mềm

Sau đó, bạn nhận được một cửa sổ thông báo rằng quá trình cài đặt đã hoàn tất, hãy bỏ chọn Launch Passfab for RAR (để phần mềm không tự động mở). Và bấm Hoàn tất để hoàn tất.

Hoàn thành cài đặt passfab
Hoàn thành cài đặt passfab

Hướng dẫn kích hoạt PassFab. phần mềm

Đầu tiên, tắt mạng với máy tính hoặc ngắt kết nối mạng. Vui lòng sao chép các File trong thư mục kích hoạt đã tải xuống vào đường dẫn của thư mục cài đặt phần mềm PassFab mà bạn đã chỉ định tại thời điểm cài đặt.

Tiếp theo, thêm 2 dòng này vào File máy chủ:

127.0.0.1 check.recoverlostpassword.com
127.0.0.1 check1.recoverlostpassword.com

Nếu bạn chưa biết cách chỉnh sửa file hosts thì có thể xem qua bài viết hướng dẫn: Máy chủ File là gì? Cách mở và chỉnh sửa File Hosts trên windows

Nếu bạn không thể làm điều đó nữa thì hãy sử dụng phần mềm: Trình chỉnh sửa máy chủ

Hướng dẫn sử dụng PassFab để phá mật khẩu winrar

Sau khi cài đặt phần mềm, vui lòng bật phần mềm lên. Sau đó chọn Add để đưa đến đường dẫn thư mục cần chia nhỏ file rar.

Thêm File rar để phá mật khẩu
Thêm File rar để phá mật khẩu

Sau đó nhấp vào Start để bắt đầu.

Start quá trình phá mật khẩu winrar
Start quá trình phá mật khẩu winrar

Trên đây là 3 cách giúp bạn bẻ pass winrar giúp bạn có thể khôi phục lại mật khẩu winrar một cách triệt để. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất